07-07-2007
Grijs

Slechts één keer in mijn leven ben ik voor de rechter gesleept door iemand die meende dat ik te erg over hem geschreven had. Dat was diep in de vorige eeuw. Het Tweede Kamerlid van D’66 Im­kamp had in NRC Handelsblad een artikel gepubliceerd waarin hij zijn zorg uitte over de lage geboortecijfers onder de blanke Nederlanders en de hoge geboortecijfers onder de gekleurde Nederlanders. Daar moest nodig wat aan gebeuren, anders zou ons land ten onder gaan.

Natuurlijk noemde ik daarop Imkamp in een column een fascist, of iets dergelijks. Een dag later werd ik opgebeld door een bevriende D’66’er die mij aanried om mijn excuses voor die belediging aan te bieden, want Imkamp was van plan mij voor de rechter te brengen. ‘Laat hij dat vooral doen, Hans,’ zei ik, ‘dan kan er nog meer aandacht vallen op zijn racistische praatjes.’

‘Denk er om,’ zei de D’66’er, ‘Imkamp is een advocaat, dus die weet waar hij aan begint. Zo’n veroordeling raak je...