VN-redacteur en defensiespecialist Ko Colijn bracht met een bericht op deze website in maart vorig jaar een spoeddebat in de Tweede Kamer teweeg. Zo blijkt uit het verantwoordingshoofdstuk van het rapport van de commissie Davids.

Colijn wees op de verschillen in het informatieprotocol en het instellingsbesluit, waardoor de Commissie in haar opdracht minder vrij informatie zou kunnen vergaren dan initieel was toegezegd door de minister-president. Een spoeddebat in de Kamer volgde en leverde enkele wijzingen in het informatieprotocol op.

Hieronder de betreffende passages uit het rapport van de Commissie Davids, pagina 30 en 31:

‘Teneinde nader te regelen op welke wijze de Commissie van staatsgeheime informtie kon kennisnemen en daarmee verder moest omgaan, heeft het ministerie van Algemen Zaken vrijwel onmiddellijk na de instelling van de Commissie het concept voor een informatieprotocol voorgelegd. Dit protocol was opgesteld naar analogie van het protocol voor de...