The Concepts

Sommige mensen gebruiken reeds apps om hun gezondheid te monitoren; binnenkort zal dat veel accurater kunnen met behulp van een pleister met een microchip. Denk aan hoofdbanden die lucide dromen stimuleren, of slimme kleding die de GPS vervangt en de drager met behulp van sensoren kan laten weten wanneer je rechts of links af moet slaan. Wat voor effect zal draagbare technologie hebben op de menselijke communicatie en gezondheid? In online serie The Concepts wordt elke aflevering nieuwe ‘wearable’ technologie besproken door kunstenaars en wetenschappers. Ethische vragen over privacy worden helaas niet aangestipt – de serie wordt dan ook door Intel gesponsord. Toch levert het een interessant kijkje op in de wereld van wearables.

Manipuleer je dromen

Simuleer je tastzin

Maak het fashionable