Maakt uw hart een sprongetje als u SER-voorzitter Wiebe Draijer hoort pleiten voor een ‘Nationale Groeiagenda’? En wat voelt u als topman Hans Wijers in Het Financieele Dagblad (FD) stelt dat Nederland een ‘agenda nodig heeft om de groei op te schroeven’? Raakt u gemotiveerd door deze woorden?

Luister nog maar eens naar wat Draijer en Wijers zeggen in het ‘Groeidebat’ dat het FD heeft aangezwengeld. Draijer: ‘Dit is hét belangrijkste debat voor de langere termijn voor Nederland.’ Wijers: ‘Je moet een kwaliteitsslag kunnen én willen maken. Anders heb je niet de meest concurrerende samenleving.’ Draijer: ‘In de kern gaat het erom dat we over een breed vlak van het niveau “goed” naar “uitstekend’ moeten gaan.’

Goed is niet goed genoeg, dat is de boodschap. Willen we als Nederland in de race blijven, ons concurrentievermogen op peil houden en de zorg en sociale zekerheid betaalbaar maken, dan moet ‘nu’ een cruciale stap worden gezet, menen de...