Interview Koos van Zomeren

Ooit signaleerde Koos van Zomeren tot zijn tevredenheid dat de ‘strijdwil van de Nederlandse arbeidersklasse’ bezig was om een ongekende vlucht te nemen. ‘Een harde, misschien wel beslissende krachtmeting met de kapitalistische uitbuiters staat ons te wachten,’ voorspelde hij in 1971. ‘Iedere dag bewijzen de kapitalisten dat zij niet in staat zijn de maatschappij behoorlijk te besturen. Zowel binnen als buiten de fabrieken vernietigen zij de gezondheid van de massa’s van het volk. (…) De arbeiders moeten het kapitalisme niet redden maar vernietigen!’ Zijn revolutionaire wijsheden had Van Zomeren niet zelf bedacht, maar hij had ze wél, naar hij nu ruiterlijk erkent, eigenhandig genoteerd.

In Die stad, dat jaar, zijn pas verschenen vierenvijftigste boek, blikt de auteur nog één keer terug op de vijf wonderlijke jaren waarin hij zich het vuur uit de sloffen liep voor de net opgerichte Socialistische Partij (toen nog, conform de moderne spelling van die...