Politie in verzet tegen prestatiecontract

Onethisch, onmedemenselijk, onwenselijk, onzinnig, een gotspe. Zo noemen de OR-voorzitters van de regiokorpsen het nieuwe prestatiecontract van de politie. Vooral de bepaling dat de politie vanaf volgend jaar aan een quotum moeten voldoen bij het staande houden en aanhouden van illegalen, en dat een korps daarmee kans maakt op een financiële bonus, stuit hun tegen de borst. Harde woorden voor de doorgaans gezagsgetrouwe beroepsgroep.

Zo zegt Kees van den Berg, voorzitter van de ondernemingsraad van het regiokorps Utrecht: ‘Het is een verkeerde ontwikkeling dat de politie zich steeds meer moet gaan richten op kwantiteit, in plaats van op kwaliteit. We moeten onze quota halen, want anders worden we daarop afgerekend. Maar hoeveel veiliger wordt je samenleving er nu werkelijk van als je uitgeprocedeerde asielzoekers moet gaan oppakken? Het enige wat ze hebben misdaan, is dat ze officieel niet in ons land mogen zijn. Maar zo’n quotum heeft...