Wereld

En ondertussen dendert Europa door. Aan het Haag­se uitruilen of gunnen heeft Brus­sel geen boodschap, de toekomst van Europa wordt niet in de stadhouderszaal bepaald.

We kunnen hoogstens weigeren om mee te doen, of toekijken, maar het zal de vlucht naar voren niet stoppen.

Het is 1984. Het is crisis, niemand weet hoe het verder moet met Europa. Stilstaan is geen optie, Europa is als de beroemde fiets die omvalt als hij niet doorrijdt. Maar is het de politiek die fietst of is het de markt? En wie stuurt? En wie remt?

In 1984 was het de markt die trapte, de politiek die stuurde, en niemand remde. Aan de round table van Philips en Volvo werd de interne markt in volle vaart gezet, Jacques Delors ging achter het stuur zitten, en Den Haag remde niet.

Nu is het 2012. Ook nu zijn er markten die ons vooruit duwen en groepjes politici die willen sturen. Een ronde tafel vormen ze bepaald niet, feiten scheppen ze wel.

Vorige week vond in Warschau voor de vijfde keer de...