Een gesprek met schrijver Charles Lewinsky, wiens nieuwe roman over de oorlog en de schuldvraag gaat.

Op het moment dat we elkaar spreken, bestaat zijn roman in het Nederlands alleen als een stapel A4’tjes bijeengehouden door een ringband. Net als het origineel Kastelau lag die keurig tussen ons in op de Zürichse cafétafel, maar nu wappert Charles Lewinsky (1946) met het ringbandgevaarte. Want het is tijd voor Kaffee. ‘Ik heb koffie nodig,’ begint hij eerst nog rustig. Maar al snel schalt zijn stem door de Kneipe: ‘Annnndieieie!’ Vergeefs, want de Zwitserse hipster Andie die de tent runt, voert met zijn gehéle clièntele diepborende gesprekken, zonder tijdslot. ‘Hij kan besloten hebben ons niet te willen storen,’ mompelt Lewinky wijsgerig.

Aanleiding voor het gesprek is zijn tragikomische roman Kastelau, die als Alleen maar helden beschikbaar is voor al die Nederlandstalige lezers die de joods-Zwitserse verteller Lewinsky bereikte met de bestseller Het lot van...