Veertig jaar vecht drs. Alfred Vierling nu al tegen wat hij de animale holocaust noemt: de onverdoofde slacht van runderen en schapen door orthodoxe joden en moslims. De Haagse slagerszoon wist het verbod op ritueel slachten opgenomen te krijgen in het verkiezingsprogram van de Centrumpartij, waarvan hij sinds 1982 beleidsmedewerker was. Bij Kamervergaderingen over het ritueel slachten is de voormalige rechterhand van Hans Janmaat nog altijd op de publieke tribune te vinden. Iedereen die hij tegenkomt, krijgt een petitie in handen gedrukt tegen het ‘dhimmi-gedrag’ en het ‘buigen voor relifanaten’.

Lang werd schouderophalend aan Vierling voorbij gegaan. Buiten de kring van extreem-rechtse dierenvrienden liep bijna niemand warm voor een verbod op het onverdoofd slachten. Zo’n pleidooi was toen nog not done. Sterker nog: in 1995 legde de Amsterdamse rechtbank de Centrumpartij een geldboete op vanwege het verspreiden van vreemdelingenhaat. Steen des aanstoots was dat de partij de...