Minder rompslomp, regels en papierdruk bij de beoordeling van het hoger onderwijs, belooft minister Bussemaker van Onderwijs vandaag. Maar de constant veranderende beoordelingscriteria leveren een vreemde vorm van scorebord-inspectie op.

‘Eigenaar van kwaliteitsborging’: naast professor of doctor kunnen docenten in het hoger onderwijs dat begrip binnenkort voor hun naam plaatsen. Als het aan Bussemaker ligt vermindert de druk om verantwoording af te leggen over onderwijs de komende jaren. Nog steeds streng, maar met minder papierwerk. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Het is ook niet snel goed met die onderwijsaccreditatie. Talloze malen werd het stelsel de afgelopen jaren al aangepast. Een jaar geleden lagen de geesteswetenschappenopleidingen ineens op de pijnbank, toen plotseling bekend werd dat 26 opleidingen als onvoldoende waren beoordeeld. Waren die opleidingen echt zoveel slechter geworden? Onmogelijk te zeggen, omdat de beoordelingscriteria net voor de...