Hoezo moordlustige robots? Het meest bedreigende gevolg van de technologische vooruitgang is de rolkoffer.

De trein van Berlijn naar Karlsruhe kwam iets te laat aan, dus de spanning op het perron was al opgelopen. Ik probeerde zo snel mogelijk bij mijn gereserveerde stoel te komen, maar bleef bij de wc al steken, achter een vrouw die een gigantische roze rolkoffer in het bagagerek stond te proppen. Mijn eigen koffer werd ondertussen steeds harder tegen mijn kuiten geduwd door de zwaarbepakte mensen die na mij binnenkwamen. Door het raampje zag ik iemand in huilen uitbarsten, middenin een treurig kringetje van omgevallen rolkoffers en openstaande tassen. “De trein is erg vol, onze excuses”, zei een trillende stem over de intercom. “Wilt u alstublieft uw bagage zoveel mogelijk onder de stoelen plaatsen en niet in de gang laten staan? Ik herhaal: bagage niet in de gang laten staan.” Een half uur later konden de treindeuren dicht.

Het probleem was niet dat de...