Wat zou ouderenzorg moeten opleveren? En wat voor maatschappelijke rol spelen ouderen voor jongere generaties? Zes wetenschappers over de ouderenzorg.

‘Blauwe zones’ zijn gebieden waar mensen een uitzonderlijk hoge levensverwachting hebben en een laag beroep doen op zorg , zoals bijvoorbeeld het Italiaanse Sardinië, het Japanse Okinawa of het Griekse eiland Ikaria. In die laatste plaats komt dementie nauwelijks voor, terwijl een derde van alle mensen ouder dan 90 wordt. Het ultieme doel van Nederlandse ouderenzorg zou daarom moeten luiden: een ‘blauwe zone’ worden, met een hogere levensverwachting en lagere zorgkosten.

Op dit moment staan wedaar nog ver van af. Als gevolg van de vergrijzing lopen de kosten voor ouderenzorg op. Van de2.7 miljoen Nederlandse 65-plussers kampt 15% met een ernstige ziekte oflichamelijke beperking. Ruim honderdduizend ouderen wonen in eenverzorgingshuis. In Nederlandzijn veel ouderen eenzaam. Dat leidt tot psychische en lichamelijke...