Al zeggen we dat we kleinere vermogensverschillen willen, we houden stevig vast aan waarden als privé-eigendom en familie.

Wat vindt de Nederlander? Wat vinden ‘we’ van actuele onderwerpen als de verschillen in inkomen en vermogen? Vinden we die verschillen problematisch of niet? Welke rijkaards gunnen wij, het volk, hun vergaarde vermogen, en welke niet? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zocht het voor ons uit. Het jaar van het grote Piketty-debat over inkomens- en vermogensverschillen sloot het SCP passend af met ‘Verschil in Nederland’, een rapport dat grotendeels is gebaseerd op een enquête onder drieduizend Nederlanders.

Omdat het Piketty-debat ook in 2015 voluit door zal gaan en het échte denken over de verbouwing van ons belastingstelsel nog moet beginnen, is het zinnig te proberen te begrijpen wat ‘wij’ vinden van de verschillen in inkomen en vermogen. De boodschap lijkt duidelijk. De overgrote meerderheid van de bevolking wil kleinere verschillen....