Ad Verbrugge (1967) is filosoof aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Zijn jongste boek: ‘Tijd van onbehagen’. Dit najaar verschijnt ‘Het ware leven’.

‘Het is zonneklaar dat de rede zoals die zich vanaf de zeventiende eeuw heeft ontwikkeld zeer succesvol is. Ze bedient zich van de methode van de wiskunde om de werkelijkheid berekenbaar te maken en met behulp van het experiment te beheersen en te voorspellen. Tegelijkertijd kun je je afvragen of het welslagen van die methode niet ook zijn keerzijden heeft. Het heeft de mening doen postvatten dat alles wat geen empirisch-mathematische vormen aanneemt zonder betekenis is.

Als je Aristoteles’ fysica vergelijkt met die van Newton, zie je dat de vraagstelling heel anders is. Aristoteles vraagt of je beweging naar haar innerlijke aard kunt begrijpen. Een vraag die voorbij de verschijning gaat naar het wezen. Je kunt wel allerlei kwantitatieve bepalingen geven aan de verschijnselen,...