Literaire berichten

Er was een tijd dat geleerden elk boek dat in Nederland werd uitgebracht, daadwerkelijk konden lezen. Het ging immers om slechts enkele titels per maand. Zo’n geleerde kon zich met recht een homo universalis noemen. Maar waar het in 1540 nog om een handvol titels ging, daar liep het aantal sterk op tegen 1800, toen bijna zeshonderd uitgaven verschenen. Dat we dat kunnen nagaan, is te danken aan een immens project waar zevenentwintig jaar aan is gewerkt en dat op 1 juli wordt afgesloten.

De Short Title Catalogue Netherlands is een catalogus die vrij te raadplegen is op internet (www.stcn.nl) en die ruim honderdnegentigduizend titels en meer dan driehonderdduizend exemplaren van in Nederland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd) omvat. De manier waarop dat gedaan is, kun je gerust arbeidsintensief noemen. Al die jaren werkten onderzoekers in vierentwintig bibliotheken in binnen- en...