Mag je van een gematigde imam als vrouw een strakke spijkerbroek dragen of niet? Het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO) haalt tijdens de ramadan vijfenveertig gematigde imams uit Marokko naar Nederland. Zo wil het radicalisering onder moslimjongeren tegengaan. Maar wat predikt een gematigde imam?

‘Er zijn twee belangrijke verschillen tussen een radicale imam en een gematigde imam,’  zegt Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabisch in Leiden. ‘Een extremistische imam houdt zich aan de letter van de Koran. Hij gaat terug naar de tijd van Mohammed in plaats van zijn regels te interpreteren in het licht van de huidige tijd. Een gematigde imam baseert zich ook op de tekst van de Koran en de uitspraken van Mohammed, maar doet dat via het werk van schriftgeleerden en islamitische juristen die voor elke generatie moslims de rechtsregels opnieuw hebben geïnterpreteerd. Het gaat dan om de geest van de boodschap van de Koran – een betere wereld nastreven – en niet om de letter....