Den Haag

Eric Kolfschoten zat van 1959 tot 1971 in de Tweede Kamer voor de KVP (van snelle doorstroming had het Binnenhof toen nog geen last). Zijn naam zou in de vergetelheid zijn geraakt als hij in 1971 niet de motie-Kolfschoten had ingediend: ‘De Kamer spreekt als wenselijk uit dat na de verkiezingen een nieuwgekozen Kamer op korte termijn bijeenkomt teneinde in een openbare beraadslaging te onderzoeken of een meerderheidsoordeel kan worden uitgesproken omtrent een door het staatshoofd te benoemen kabinetsformateur.’ Kolfschoten was geen barricadebestormer. Zijn voorstel had meer met de tijdgeest te maken dan met hem. Een paar jaar eerder was antiregentenpartij D66 opgericht. Binnen de PvdA ijverde Den Uyls rechterhand Ed van Thijn voor bestuurlijke vernieuwing. De rechtstreeks door de bevolking gekozen minister-president waarvoor D66 pleitte, ging hem te ver: die zou voor de verleiding kunnen bezwijken om Kamerbesluiten naast zich neer te leggen. Wél voelde hij voor een...