Onze nieuwe minister van Defensie heet Hans. Alleen niet Van Baalen, maar Hillen. Rond de verkiezingen, ergens in juni, zat ik tussen beide Hanzen achter een tafel in Nieuwspoort. Ons panel discussieerde met de zaal over de Toekomstverkenningen voor de krijgsmacht 2030. Die studie was in 2008 onbevangen, dat wil zeggen zonder economische crisis, van start gegaan. Maar werd gaandeweg zwaar belast door de drang tot pijnlijke bezuinigingen, ook op Defensie. De ‘heroverwegende’ ambtenaren hadden opdracht om per 2015 anderhalf miljard bezuinigingen te zoeken, dus veel te genieten leek er niet meer voor de Toekomstverkenners.

Toch herinner ik me dat Hans en Hans het in minder dan tien minuten eens waren met elkaar: ze konden elkaar vinden op, nee natuurlijk niet anderhalf miljard, maar ‘een paar honderd miljoen’ bezuinigingen op het defensiebudget. Voor en achter mij langs spraken H&H alvast van een ‘goed motorblok’, mocht het tot een CDA-VVD-coalitie komen. Er ging dus nog een...