Schrijver en essayist Rudy Kousbroek (1929) rondde nooit een universitaire studie af, maar ontving wel een eredoctoraat in de Wijsbegeerte van de rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef vele boeken, waaronder ‘Het avondrood der Magiërs’ (1970). In 1975 werd zijn schrijven bekroond met de P.C. Hooftprijs.

‘Wat is filosofie? Voor mij is het ’t streven om geen onjuistheden toe te laten in redeneringen en beschouwingen. Dat is niet een esthetisch beginsel: mooi is niet hetzelfde als waar. Dat is meteen al een fundamenteel onderscheid.

Filosofie betekent voor mij: denken zonder beroep op het bovennatuurlijke. Maar in Nederland betekent het meestal het omgekeerde, is “filosofie” vrijwel altijd synoniem met religie, een dekmantel voor geloof.

Voor geloven wordt altijd “respect” opgeëist. Maar daar heeft het nu juist geen recht op. “Respect voor het geloof” betekent altijd tolerantie voor de dwaling, met beroepen op “het gevoel” in plaats van het verstand. Atheïsme wordt ook vaak...