De Draagbare Stad, is niet één stad maar de som van al die steden die je wel of niet hebt bezocht. De Draagbare Stad kent geen grenzen of vaste vorm en is gemaakt van de indrukken die je hebt verzameld zonder dat je weet waarom.
De Draagbare Stad is persoonlijk en openbaar. Aan haar straten en pleinen wonen je verlangens en angsten naast de dagelijksheid van je bestaan.
De Draagbare Stad gaat niet over wat is, maar mogelijkerwijs zou kunnen zijn. Welkom.

Jan Rothuizen (Amsterdam, 1968) is beeldend kunstenaar. Hij schrijft, tekent en toont zijn werk in binnen- en buitenland. Zie ook: www.janrothuizen.nl