Ede stemde tegen de koopzondag. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Dat is lachen, in Ede hebben ze tégen de koopzondag gestemd.

‘Dorpelingen houden vooruitgang stad Ede tegen,’ kopte Joop.nl gisteren, en de site vatte daarmee de teneur van de reacties in de media wel zo’n beetje samen. Bij een (niet bindende) volksraadpleging hebben Edense stedelingen in (kleine) meerderheid voor een koopzondag gestemd, maar de omringende dorpen waren overweldigend tegen. Of zoals ene Koert van Bekkum iets nadrukkelijker twitterde:

Daarmee is de klassieke tegenstelling neergezet: christelijke dorpelingen versus seculiere stedelingen. Dat is verleden versus toekomst, achterlijk versus vooruitstrevend. En elk rechtgeaard seculier en/of stedeling en/of twitteraar, weet dus meteen welke kant hij of zij moet kiezen: die van de koopzondag in Ede.

Maar dat gaat wel een beetje snel.

Ik woon in Amsterdam, in de Watergraafsmeer. Een wijk vol seculiere twitterende stedelingen (en veel columnisten) en een...