Babyboomersleed

Het pensioen gaat bij veel ouderen gepaard met psychische, soms zelfs fysieke problemen. Tijd blijkt plots een vijand en de eindeloze confrontatie met het ik is een kwelling voor henzelf en hun omgeving.

Wie nog geen pensionado in de nabije familie heeft, maakt grote kans er binnenkort met eentje te worden opgezadeld. De babyboomers gaan en masse met pensioen. Of eigenlijk is het proces al begonnen: de eerste 65-plussers van de lichting 1946 hebben in maart 2011 hun AOW gekregen, wat meteen een scherpe toename in het aantal uitkeringen opleverde. Volgens cijfers van het CBS nam het aantal uitkeringen in februari van dat jaar met 7.000 toe, een maand later met 14.000.

De naoorlogse geboortegolf tot 1955 leverde Nederland 2,4 miljoen kinderen op die de komende jaren met pensioen gaan. De nieuwe aanwas zorgt ervoor dat er over vijf jaar netto 500.000 gepensioneerden bij zullen zijn. De grijze druk – het aantal 65-plussers per 100 potentiële arbeidsplaatsen –...