Bij de miljardentombola van de brede heroverwegingen is de huizenmarkt pijnpunt nummer één. Logisch. De Nederlandse huizenmarkt is ziek. De kredietcrisis heeft het historische kaartenhuis van hypotheekrenteaftrek, aflossingsvrije schulden, sociale huurvoorzieningen, scheefhuurders en losgeslagen woningcorporaties een gevoelige tik gegeven. De wankelende huizenmarkt is bovendien een dure patiënt. Terwijl de huizenprijzen dalen en de overheidsschuld stijgt, pompt Den Haag dit jaar 13 miljard euro in onze koopwoningen, waarvan alleen al 11,4 miljard aan hypotheekrenteaftrek.

Het kunstmatig laag houden van de huren kost nog eens 10 miljard. Tijdens de brede heroverwegingen lagen hier de miljardenbezuinigingen dus voor het oprapen. Zo kon de Commissie Wonen met een ingreep in de huizenmarkt in 2020 een bezuiniging van 11 miljard realiseren; de grootste van allemaal.

Nu mag de politiek kiezen. Pijnlijk wordt de behandeling van de woningmarkt sowieso. De vraag is: beginnen we er nu...