Goed nieuws voor Nederland uit Bielefeld in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: de plaatselijke universiteit heeft wetenschappelijk bewezen dat geen Europees land zo vrijzinnig en verdraagzaam is als het onze. Alle krantenartikelen over de chagrijnige, verzuurde en naar xenofobie neigende Nederlanders kunnen vanaf nu de prullenmand in. Wat tolerantie betreft zijn we nog steeds het beste jongetje van de klas. Althans: dat schrijven de onderzoekers Andreas Zick, Beate Küpper en Andreas Hövermann in hun lijvige rapport Die Abwertung der Anderen.

Het drietal wilde weten wat er terecht is gekomen van de vrome voornemens van de Europese Unie op het gebied van de bestrijding van vooroordelen en discriminatie.

Zo vermeldt het verdrag van Lissabon expliciet dat de Unie zich baseert op waarden als respect voor de mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en een fatsoenlijke behandeling van ‘personen die tot een minderheidsgroep behoren’. Klopte dat in de praktijk wel,...