De leerlingen van Den Uyl bepalen nog altijd mede de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Ook na het vertrek van Rottenberg blijft de geest van de oude idealist dus rondspoken bij de PvdA.

‘Het partijbestuur heeft oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg benaderd en bereid gevonden om voorzitter te zijn van de Adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer,’ schreef Hans Spekman in mei op de PvdA-site: ‘Ik ben daar erg blij mee; Felix is voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie. De WBS was de drijvende kracht achter het opstellen van de rapporten Van Waarde en Politiek van Waarde. Met Felix als voorzitter van de commissie verzekeren we ons ervan dat het advies van de commissie in lijn zal zijn met de aangescherpte sociaaldemocratische koers van de PvdA’.

Interessant proza nog steeds: Van Waarde, geschreven door WBS-directeur Monika Sie, was het rapport waarin stond dat de PvdA weer de nadruk moest leggen op old...