Het Interregionaal Recherche Team Noord-Holland/Utrecht is in zijn bezeten jacht op de top van de criminele Delta-organisatie heel ver gegaan. Nog verder dan het op de markt laten verdwijnen van enorme hoeveelheden marihuana. Het IRT fungeerde vanaf 1992 als beschermheer van een bende die miljoenen XTC-pillen verkocht. Ook door het ongemoeid laten van deze groepering hoopte het IRT uiteindelijk meer zicht te krijgen op de directie van Delta. Om dezelfde reden liet het team zelfs de daders met rust van de bomaanslag op hasjhandelaar en politie-informant Jaap van der Heiden.

Dezelfde verdachten pleegden korte tijd later een tweede moord, die tot nu toe ook onbestraft bleef. En zelfs mogelijk een derde moord. Toen Jaap van der Heiden, handelaar in cannabisproducten, op 10 april 1993 zijn woning in de Alkmaarse binnenstad verliet, werd hij opgeblazen met een op afstand bediend explosief dat in een plastic tasje aan zijn voordeur hing. Het was een wraakactie, een reactie uit het...