Roman / Het laatste boek van Christa Wolf

Stad der engelen is, weten wij nu, het laatste boek van Christa Wolf dat bij haar leven gepubliceerd is. Vlak na het verschijnen van de Nederlandse vertaling en een maand voor de jaarwisseling overleed zij, na een lang en zwaar ziekbed. Zou dit twintig jaar eerder, voor de Wende van 1989, zijn gebeurd, dan waren de necrologieën in de Nederlandse kranten uitvoeriger geweest en zou haar bijzondere plaats in de DDR-literatuur uit-en-te-na besproken zijn.

Maar de ooit als alternatief bejubelde DDR-literatuur schimmelt weg in het antiquariaat van de geschiedenis. En de door socialisten, communisten, feministen en alle andere revolutionairen gelijkelijk gevierde Christa Wolf is door dezelfde geschiedenis genadeloos ingehaald. Zij was, zo luidt het verhaal nu, een ­naïeve gelovige in het sprookje van de vrije communistische mens, een bigotte steunpilaar van de socialistische heilstaat.

In retrospectief markeert haar boek Was bleibt (1990) het...