Den Haag

Is Paars III een huwelijk, een verstandshuwelijk, een latrelatie of alleen maar een kortstondige fling? Trouw interviewde de directeuren van de wetenschappelijke bureau’s van de twee regeringspartijen, Monika Sie Dhian Ho van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA) en Patrick van Schie van de Teldersstichting (VVD). Hun verwachtingen van de nieuwe partner lopen hemelsbreed uiteen. Sie noemt het regeerakkoord ‘een vluggertje’. Als je zulke ingrijpende maatregelen als het kabinet-Rutte neemt, moet je die goed kunnen beargumenteren. Ze mist een ‘overtuigend verhaal’. De Wiardi Beckman Stichting had de onderhandelaars Samsom en Dijsselbloem aangeboden een ideologische basis voor Paars III te formuleren, ‘maar dat aanbod hebben de heren afgewezen’. Sie hoopt op een akkoord met de sociale partners waarin alsnog overeenstemming wordt bereikt over zaken die PvdA en VVD ideologisch verdeeld houden: de versoepeling van het ontslagrecht, de positie van flexwerkers, het...