Een robuuster Europa? We kunnen ons dierbaarste collectieve goed, onze veiligheid, allang niet meer zelfstandig verzekeren.

Voelt u zich onveilig? Sla de Internationale Veiligheidsstrategie (deze zomer verschenen), en de nota In het belang van Nederland (een maand geleden) erop na, dan leest u wat onze regering eraan doet.

De eerste is een breed document met de handtekening van Frans Timmermans, de tweede is toegespitst op de krijgsmacht die een land als Nederland nodig heeft, en daar tekent Jeanine Hennis als eerste voor. In beide stukken, die goed op elkaar zijn afgestemd, staan de bekende observaties. De wereld verandert snel, de wereld is complex, de toekomst is onzeker, we moeten op alles voorbereid zijn. Misschien nog wel meer dan vroeger in de Koude Oorlog, toen alles nog voorspelbaar leek. Er is maar één ding zeker, namelijk dat de wereld onzeker is.

Ook de receptuur is wijd geformuleerd. Maar wel in het vertrouwde bestuurlijke keurslijf: we zullen kansen en...