Hield het CDA rekening met de mogelijkheid dat minister Hans Hillen van Defensie het Kamerdebat over de soap rond de mislukte evacuatie van ingenieur Paul niet zou overleven? Stonden in de coulissen de potentiële opvolgers al klaar? Het heeft er alle schijn van.

Bronnen bij de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden meldden dat hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk Jaap de Hoop Scheffer al bezig was zijn tas in te pakken. De oud-fractievoorzitter van het CDA, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO zou bereid zijn geweest zijn vroegere rechterhand in de fractie op Defensie af te lossen.

– Een nederige houding – daar hielden de volksvertegenwoordigers van

Opmerkelijk was ook het optreden van Jack de Vries in De Wereld Draait Door. Normaal geeft de voormalige staatssecretaris hoog op van de wijze lessen die hij als voorlichter van de CDA-fractie en politiek assistent van Jan Peter Balkenende van zijn mentor Hillen...