Roman

Filmisch is de sterkste scène in Gladiator die waarin een onafzienbare stroom lawaaiige Germanen in de vroege ochtend uit het struweel davert om de ordelijk opgestelde Romeinen blijvend letsel toe te brengen. Film vermag zoiets eenvoudig, maar als schrijver moet je van goeden huize zijn om zo widescreen uit te kunnen pakken. Jan van Akens vuistdikke epos De Afvallige begint zo: tienduizenden Goten staan in 376 na Christus klaar om de Donau over te steken naar het Romeinse Rijk. Ze vluchten voor bloeddorstige Aziatische horden: de Hunnen. Die grote scène brengt Van Aken tot het warmmenselijke terug: bij de onderhandelingen rond deze volksverhuizing komen bisschoppen te pas. In de vierde eeuw kreeg, kort na de moord op keizer Julianus de Afvallige, het christendom vorm. Deze schemertijd, doordesemd van resten ouder geloof, bevolkt door kleurrijke stammen en volkeren, is een libertijns lusthof voor Van Aken. Zijn pageturner drijft op het aanstekelijke enthousiasme van de...