Analyse / Minister Jeugd

Wel of geen minister Jeugd? De vijf grootste politieke partijen zijn er allemaal vóór. Maar wie naar internationale cijfers kijkt, ziet dat de aanwezigheid van zo’n minister op zichzelf niet doorslaggevend is voor de resultaten van het jeugdbeleid van een land. In een vergelijkende studie van Nederland met Duitsland, Zweden, Noorwegen, Engeland en Nieuw-Zeeland komt Nederland er zonder zo’n minister niet slecht vanaf. Zo horen we bij de landen met het laagste zelfmoordpercentage onder jongeren en zijn er hier relatief weinig tienerzwangerschappen.

De twee landen die hun jeugdbeleid op nationaal niveau aansturen, Noorwegen en Nieuw-Zeeland, hebben juist de hoogste zelfmoordcijfers onder jongeren. Verder scoort Nieuw-Zeeland het slechtst als het gaat om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, terwijl Noorwegen juist het beste scoort (dus ook beter dan Nederland). Noorwegen heeft een bijna verwaarloosbaar percentage criminele jongeren, Nieuw-Zeeland...