Onbegrijpelijk dat Peter Vandermeersch het unique selling point van nrc.next zomaar afschaft

Na maandenlange stilte op zijn weblog liet de hoofdredacteur van NRC Handelsblad eind september plotseling weer van zich horen. De zojuist gepubliceerde oplagecijfers over het tweede kwartaal vond hij eindelijk een stukje waard.

Lezers, constateerde Peter Vandermeersch tevreden, ‘blijven wel degelijk bereid te betalen voor kwaliteitsjournalistiek’. De oplage van NRC Handelsblad én van dochterkrant nrc.next was immers ‘opnieuw lichtjes gestegen’, en dat in een krimpende markt.

Nu moet je elke hoofdredacteur zijn lichtpuntjes gunnen – en zeker deze. Merkwaardig was wel dat hij op zijn blog zweeg over het werkelijk belangrijke nieuws van die dagen: het lozen van Rob Wijnberg als hoofdredacteur van nrc.next. De dochterkrant, die zich onder diens leiding nog sterker dan voorheen toelegde op duiding en achtergrond, moet namelijk newsier worden – hét toverwoord in medialand anno...