Wapenhandelverdrag

27 oktober 2006
Categorie: ‘Overig’

Een VN-commissie heeft zich na een sterke lobby van Oxfam-AI etc. voor het
eerst in grote meerderheid (139 landen) voor een alomvattend wapenhandels
verdrag uitgesproken. Alleen de VS is tegen, 24 onthoudingen.

In feite bestaat de lobby tegen de wapenhandel al sinds de Eerste Wereld
oorlog, toen de wapenhandelaren na afloop zelfs de schuld van de oorlog en
de miljoenen slachtoffers zelf kregen. De stemming nu roept op tot een
verdrag, misschien wel pas over jaren, en heeft dus nog niet veel om het lijf.

Enkele gegevens van belang:

  • De wereldhandel in conventionele grote wapens (2004) is ca. $ 50 miljard,
    na een daling in de jaren na de Koude Oorlog nu weer stijgend.
  • De wereldhandel in kleine wapens is naar schatting ca. $ 4 miljard per jaar.
  • De wapenhandel wordt nu ad hoc aan banden gelegd (bijvoorbeeld via
    Europese of VN-wapenembargo’s) of door voornamelijk nationale regelingen.
    Die zijn veelal niet eens juridisch...