Wanneer houdt de politiek nou eens op met die foute verhalen over belastingen en Brussel?

Dat de Nederlandse politiek structureel het foute verhaal vertelt over de belastingen en Brussel, dat wisten we al. Maar deze week sprong deze onverantwoordelijke kortzichtigheid wel erg in het oog. Het heersend anti-vertoog bereikte een dieptepunt rondom één enkel woord: naheffingen.

Eerst de feiten. Nederland kreeg in één week twee naheffingen om de oren. Eerst kregen ‘we’ een naheffing uit Brussel. De Nederlandse staat moet dit jaar 642 miljoen euro extra betalen aan de Europese schatkist. De reden is simpel: de Europese Unie bepaalt de hoogte van de contributie die de lidstaten afdragen aan de hand van het nationaal inkomen dat de landen rapporteren. Nu heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen jaar zijn definities herzien. Het nationaal inkomen valt hierdoor hoger uit en daarom is onze contributie gestegen. Dat gebeurt. Alle lidstaten herzien periodiek hun...