Op zoek naar consensus blijken zowel schrijvers als lezers het over één facet eens te zijn: literatuur is de moeite waard.

In de Volkskrant woedt al een paar weken een belangwekkende discussie over de vraag wat de definitie van literatuur is. Die definitie blijkt moeilijk te geven.

Op zoek naar consensus blijken zowel schrijvers als lezers het over één facet eens te zijn: literatuur is de moeite waard. Een interessant inzicht dat ons brengt bij een volgende wellicht nog relevantere vraag: Wat is: ‘de moeite waard’?

Het is verleidelijk om onderscheid te maken tussen zaken die wel en zaken die niet de moeite waard zijn. Sommige dingen zijn in dat licht gewoon zonde van de moeite. Je kan er wel moeite voor doen, maar ze zijn die moeite niet waard. Toch zit er een paradox in de redenering dat het niet de moeite waard is om moeite te doen voor iets dat niet de moeite waard is. Die paradox is tweeledig.

De eerste reden om soms moeite te doen voor iets dat de moeite niet...