Nonfictie / De brieven van Kloos en Verwey

‘Dag Willem, voor altijd je liefste,’ ondertekent Albert Verwey op 17 mei 1885 zijn brief aan Willem Kloos. Tussen 1882 en 1888 ontwikkelde zich tussen de twee dichters een affaire, die in de Nederlandse literatuur zijn weerga niet kent. Maar wat was het voor affaire? Ging het om diepe vriendschap of was het homoseksualiteit? Feit is dat na 1888 de twee elkaar niet meer konden verdragen. De 199 brieven en kattebelletjes die van hen bewaard gebleven waren, zijn pas nu voor het eerst in een handzame editie bij elkaar gezet, bezorgd door Rob van de Schoor en Ilona Brinkman onder de titel Van de liefde die vriendschap heet. Die titel is ontleend aan een sonnettenkrans van Verwey, opgedragen aan Kloos. Dat de bundeling er moest komen – ook al waren de brieven her en der al gepubliceerd – spreekt vanzelf. Zijn de brieven net zo spectaculair als de affaire zelf?

Kloos heeft in 1888, na de verloving van Albert Verwey met Kitty van Vloten, die hij...