Rellen, stakingen, protesten: na jarenlang angstig zwijgen beginnen de Zimbabwanen hun ongenoegen te uiten over de situatie in hun land. Houdt de 92-jarige president Mugabe stand, of gaat hij eindelijk vallen?

Ineens hebben de Zimbabwanen er genoeg van. Woensdag werd massaal gestaakt in het land, door leraren, bank- en winkelpersoneel, op een schaal die sinds eind jaren negentig niet is vertoond. Directe aanleiding was betalingsachterstand bij de betaling van de ambtenarensalarissen, waardoor de onderwijzersvakbond besloot tot een driedaagse staking. Maar ook banken, winkels en enkele van de nog functionerende fabrieken waren dicht.

De protesten zijn zowel verrassend als volkomen begrijpelijk. Wie Zimbabwe door de jaren heen volgt, verbaast zich er geregeld over dat er geen grotere protestbeweging ontstaat tegen de massawerkloosheid, de corruptie, de stembusfraude en het verkiezingsgeweld die het land sinds 2000 plagen.

Belangrijke verklaring is de angst voor geweld, waartoe de...