Moslims blijken vaker het slachtoffer te zijn van discriminatie en racisme dan bekend was. Niet zo gek, gezien onze moeite om er verantwoordelijkheid voor te nemen.

Moslims lijken vaker gediscrimineerd te worden dan bij antidiscriminatiebureau’s en de politie bekend is, zo wijst vandaag een onderzoek uit van de Rotterdamse islamitische koepelorganisatie Spior. Voornamelijk vrouwen zijn het doelwit. Trouw meldt: ‘Zij krijgen soms geen baan of worden ontslagen vanwege hun hoofddoek. Op straat worden ze uitgescholden, soms zelfs belaagd.’ Spior-directeur Marianne Vorthoven vermoedt dat er ‘een lage grens is om dit gedrag te vertonen.’

Dat is niet onverwacht, gezien de manier waarop overheidsinstanties omgaan met discriminatie en racisme in Nederland. Gisteren bleken ze bij de NOS het fenomeen nog niet goed te kennen.