Waarom kersen best duur zijn – ik kan het uitleggen. Waarom er steeds minder boerenbedrijven overblijven – dat ook. En ik kan ook vertellen wat niet-agrariërs van de landbouw kunnen leren. En waarom het toch echt verstandig is om van het ministerie van Landbouw een onderafdeling te maken van Economische Zaken. En dat allemaal op grond van een klein webberichtje van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waarom kersen relatief duur zijn? Omdat ze met de hand geplukt (moeten) worden. Het CBS berekende van de diverse onderdelen van de land- en tuinbouw de arbeidsintensiteit van de productie: hoeveel arbeid is er nodig om een hectare te bewerken? Dat deden de cijfergoochelaars voor 1995 en 2007. De resultaten staan in de grafiek. De tuinbouw op de open grond (aardappelen, kool, uien – dat werk) spant de kroon: vergeleken met 1995 is per hectare een kleine zestig procent minder arbeid nodig. Andersom geredeneerd: één voltijds werknemer in de landbouw bewerkt...