Irak

Een Iraakse schrijver zei: ‘Onder andere omstandigheden hadden de Irakezen het vonnis tegen Saddam Hoessein ongekend uitbundig kunnen vieren maar nu niet.’ Dat is een zeer terechte opmerking. Het recht heeft gezegevierd. Maar ik sla me voor de kop. Het vonnis tegen de man die ons land in de ene na de andere ramp stortte en die verantwoordelijk was voor massaslachtingen, is een historisch moment. Zeker. We hebben er lang naar uitgekeken. Wij, wij zouden voorgoed afrekenen met extremisme en tirannie en herhaling voorkomen. En dat zouden we ook daadwerkelijk hebben gedaan als we bewust met onze historische ervaringen waren omgegaan. Maar helaas!

Wij Irakezen hadden de berechting van Saddam als een proces tegen dictatuur als politiek systeem kunnen beschouwen. Met andere woorden: we hadden onze bittere ervaringen kunnen omvormen tot een menselijke les voor onze doelstelling een waardig land op te bouwen waarin burgers gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld worden. Maar...