Eén ding is in de bijna dertigjarige journalistieke loopbaan van Stephan Sanders onveranderd gebleven: dat hij de etnische uitzondering was. Dat hangt samen met de hard-nekkige scheiding in het sociale leven tussen blank en meerkleurig.

Het nieuws – dat zijn per definitie de anderen. Je eigen geschiedenis komt je eerlijk gezegd nogal vertrouwd voor, het is moeilijk, zeker na je vijftigste, om iedere keer weer in opperste verbazing naar het leven te kijken dat toch al een tijdje het jouwe is. Als jij al nieuws bent, zul je de laatste zijn die het doorheeft.

Vandaar dat ik een paar weken geleden met een plichtmatig oog las over het diversiteitsonderzoek dat NRC Handelsblad uitvoerde onder negen grote nieuwsredacties. Wat bleek? Maar drie procent van die redacties bestaat uit niet-westerse allochtonen, terwijl in Nederland 11,7 % van de bevolking van niet-westerse afkomst is. Dat betekent officieel een duidelijke ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtone journalisten....