Asscher wilde het met opzet anders aanpakken dan zijn voorgangers Melkert en Den Uyl. Maar toch werd hij de zoveelste PvdA-minister die overspannen verwachtingen wekte met een banenplan.

‘De manier waarop ik bezig ben is knokken en vechten om water uit de rots te slaan,’ zei wijlen Joop den Uyl in een legendarisch interview met Vrij Nederland. Het ging over zijn banenplan. De oud-premier was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geworden in een kabinet onder leiding van zijn aartsrivaal, CDA’er Dries van Agt. Om de bittere pil te vergulden werd hem in het vooruitzicht gesteld dat hij honderdduizenden nieuwe banen mocht creëren om de crisis en de werkloosheid te bestrijden.

Het zat vanaf het begin niet mee. De ministeries van Financiën en Economische Zaken vonden zijn plannen veel te duur. Vanuit Den Haag werkgelegenheid creëren zou leiden tot concurrentievervalsing en lastenverhoging voor het bedrijfsleven, zeiden ze. Uiteindelijk moest Den Uyl genoegen nemen met...