11-02-2006

Op 17 december 2005 bracht een aantal Nederlandse media, waaronder Vrij Nederland, gezamenlijk het nieuws naar buiten dat zij de nieuwe spelling die op 1 augustus 2006 officieel van kracht wordt, van de hand wijzen. Hun voornaamste overweging was (en is) dat deze nieuwe spelling te veel veranderingen bevat ten opzichte van die van 1995, terwijl destijds was toegezegd dat er maar weinig zou veranderen.

Bovendien zijn de veranderingen veel ingrijpender van karakter dan van officiële zijde wordt voorgesteld. Mogelijk is uit puur taalwetenschappelijk oogpunt de spelling van 2005 logischer en consequenter dan die van 1995, zoals wordt gesteld door de Nederlandse Taalunie, onder wier verantwoordelijkheid de nieuwe spelling tot stand is gekomen, maar bij de formulering van de regels die moesten leiden tot die logica en die consequentheid is geen rekening gehouden met de toegankelijkheid ervan en met de gevolgen voor de professionele taalgebruikers (journalisten, leraren,...