Minister van Volksgezondheid Schippers is er knap in geslaagd het monster van de woekerende zorgkosten te temmen. Maar juist nu de economie aantrekt moet haar kuur worden verlengd.

Stelt u zich eens voor dat de nieuwe regering, die we volgend jaar mogen gaan kiezen, niets zal doen. Ministers en staatssecretarissen gaan, eenmaal benoemd, op hun handen zitten en vragen hun ambtenaren alleen bestaand beleid uit te voeren. Het Parlement komt af en toe bijeen, ziet toe op de lopende zaken, stelt geen onnodige vragen en neemt geen initiatief: geen nieuw beleid, geen nieuwe wetten, geen actie, alleen maar rust.

Wat zou er dan gebeuren met ons land? Dat is de vraag die het Centraal Planbureau (CPB) zich traditioneel stelt voorafgaand aan de verkiezingen. De Haagse rekenmeesters doen dan hun best om de toekomst van ons land te voorspellen in de zogeheten ‘Middellangetermijnverkenning’. Het gaat hierbij dan om de komende kabinetsperiode, de jaren 2018-2021.
Het CPB schetst ‘het...