Op het Griekse eiland Lesbos dreigt een humanitaire ramp, terwijl de opvang van vluchtelingen op het eiland Leros goed verloopt. Hoe komt dat?

Op het Griekse eiland Lesbos strandt de niet aflatende vluchtelingenstroom in een modderpoel van ellende. Op een ander Grieks eiland, Leros, worden de vluchtelingen binnenkort netjes in een groot gebouw verwelkomd. Hoe kan de situatie zo verschillen?

Lesbos en Leros liggen allebei dichtbij Turkije. Lesbos is tien keer zo groot als Leros, en de aantallen vluchtelingen zijn navenant: rond de 27.000 tot nu toe voor Leros, 318.000 voor Lesbos.

Op beide eilanden is er gaandeweg een onwennig samenwerkende hulpverleningsdriehoek ontstaan tussen lokale autoriteiten, professionele organisaties en vrijwilligers. En op beide eilanden neemt de stroom vluchtelingen alleen maar toe. De mensensmokkelaars voeren de aantallen op, want straks is het te koud om de zeeroute  te gebruiken.

Wat ging er op Leros goed? Aanvankelijk heel weinig. Er waren geen...