De Nederlandse bevolking groeide al sinds 1871 niet meer zo traag als in 2015. Wen er maar aan, want dat gaan we vaker zien.

‘Terwijl hij, bij eene besmettelijke ziekte, de aangetasten met bronnen des levens liefdevol verkwikte, nam hij zelf de kiem des doods in zich op.’ Het is de tekst van de overlijdensadvertentie van Joannes Peeters, pastoor in het Gelderse Loo, een van de vele slachtoffer van de pokkenepidemie die Nederland in 1871 teisterde. De priester bekommerde zich dus voor de zieken en raakte zelf besmet: ‘En aldus gaf de goede herder zijn leven voor zijne schapen.’

In Nederland zorgden dat jaar de 15.787 doden aan pokken voor een fikse piek in de sterftestatistieken. Interessant om te weten omdat het CBS dezer dagen rapporteert dat in 2015 opvallend veel mensen zijn gestorven. De ‘natuurlijke aanwas’ van de Nederlandse bevolking (het aantal geboorten min het aantal sterftegevallen) in 2015 is met 23.000 mensen mede daardoor sinds 1871 niet meer zo laag...