Investeringen in cultuur zijn even belangrijk als die in de ‘harde’ economische sectoren. Jeroen Vullings moest nota bene naar Colombia om zich dat weer eens te realiseren.

Is het Letterkundig Museum in zwaar weer? Je zou dat niet zeggen met het recordaantal van vijfenzestigduizend bezoekers vorig jaar. Toch luidde directeur Aad Meinderts in februari de noodklok. Door de bezuinigingen op de cultuursubsidies, en daarmee het verlies van een kwart van het budget, zag het Haagse museum zich gedwongen het aantal personeelsleden werkzaam op de afdeling collecties te halveren. Ook het aankoopbudget voor nieuwe documenten verdween. Toch groeit de collectie, jaarlijks met zo’n 145 strekkende meter. Maar van het digitaliseren van die cultureel cruciale collectie en zo het ontsluiten ervan voor wetenschappelijk onderzoek kan nu geen sprake meer zijn.

Dit nieuws gonsde bij mij na bij een recent bezoek aan Bogotá te Colombia. Ik bezocht er de internationale boekenbeurs en sprak met...