Het gesprek van de dag volgens de redactie. Met vandaag: Amnesty International presenteert zijn jaarverslag, waarin de organisatie Europa en ook specifiek Nederland een tik op de vingers geeft. Maar er is hoop op een menselijker vreemdelingenbeleid: het COA wil kleinschaliger vluchtelingenopvang.

Als reactie op de vele problemen waar Europa mee te kampen heeft, ondermijnde het continent op grote schaal internationale mensenrechten, concludeert Amnesty┬áin het jaarverslag┬áover 2015. En dat terwijl deze rechten er juist zijn voor in tijden van crisis. Overheden schilderen de bescherming van mensenrechten juist af als een bedreiging voor veiligheid, law and order en nationale waarden. Nationale belangen op de korte termijn worden boven de mensenrechten van de VN, de Raad van Europa en het Internationaal Strafhof gesteld. Ook Nederland ligt onder vuur, dat met het bed-, bad-, brood-akkoord de uitspraak van het Europees Comit├ę voor Sociale Rechten van november 2014 naast zich neer...