Opgroeien tussen twee culturen is een bedreiging voor de psychische gezondheid, constateert een promovendus aan de Vrije Universiteit. ‘Scholen zouden allochtone kinderen preventief moeten screenen.’

Kinderen van niet-westerse migranten hebben meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen, maar minder emotionele problemen dan autochtone kinderen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marcia Adriaanse (32) , psychiater in spé.

Adriaanse deed onderzoek aan het VUmc in Amsterdam onder 1563 kinderen van 10 tot 16 jaar op basisscholen en middelbare scholen in Nederland. De helft daarvan heeft Nederlandse ouders, de andere helft heeft allochtone ouders, meestal van Marokkaanse afkomst. Vooral Marokkaans-Nederlandse kinderen hebben vaker gedragsproblemen dan autochtone kinderen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?
‘Emotionele problemen zijn naar binnen gericht, zoals depressie en angst; het kind trekt zich terug. Gedragsproblemen komen voort uit woede en richten zich naar...